Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Geschiedenis Staande Wip

Hoofdman Adam Gert

Stichting in 1994

De Staande Wip is opgericht in het jaar 1994 onder de vleugels van de Koninklijke Handbooggilde Willem Tell Liggende Wip Sint-Andries. Er werd gestart zonder hoofdman, onder de leiding van stadhouder Vercayie Leon. In 1995 werd Adam Geert aangesteld als hoofdman van de gilde. Hoofdman Adam Geert zou 11 jaar het hoofdmanschap waarnemen tot 2006.

Nieuw schuiloord

    Groot schuttersfeest op stapel in heropgebouwde

Tillegem-schuur 1996?

"Stralend in haar oude glorie ... "

Het domein Tillegem is sedert kort verrijkt met een oude wagenschuur, die gebouwd is in het jaar 1810. Deze wagenschuur is afkomstig uit Moerkerke en behoorde het laatst toe aan de familie De Lille. Nadat de schuur in het bezit was gekomen van het West-Vlaams provinciebestuur werd ze met zorgvuldigheid afgebroken en werd uitgekeken naar een geschikte plaats om de schuur herop te bouwen. En deze plaats is nu gevonden ...

Uiteindelijk werd beslist de schuur herop te richten in het domein Tillegem op de schuttersweide nabij de domeinhoeve. Daar kan de schuur om meer dan een reden van nut zijn.

De schuur met de vroegere stallingen werd fraai in zijn oorspronkelijke vorm gerestaureerd om als schutterslokaal voor de daar gevestigde verenigingen (De Vrije Archiers, Willem Tell en Sint-Sebastiaan) te worden ingericht.

Draagbalk

De werken voor de heroprichting van de oude schuur uit Moerkerke werden volledig door eigen personeel van de technische dienst van de provincie uitgevoerd en duurden zowat één jaar. Het resultaat mag gezien worden. De oude schuur straalt opnieuw haar oude glorie uit. Binnenin de schuur bevindt zich de oorspronkelijke draagbalk met daarin de gebeitelde datum 1810. Enkele oude planken met daarin de namen van de vroegere eigenaars werden eveneens in de schuur verwerkt.

Kasseien

Bij de heroprichting van de schuur was het nodig om de houten wanden volledig te vernieuwen. De oude wanden waren immers al te erg door houtworm aangetast.

De oorspronkelijke dakbedekking in stro werd vervangen door oude 19e eeuwse dakpannen afkomstig van de naastgelegen gerenoveerde varkensstal. Al het houtwerk werd grondig met een speciaal product tegen verwering en houtworm behandeld. De vloer bestaat uit oude kasseien en schorren. De nokken van het dak werden beveiligd met draad tegen vallende pijlen.

Bedrijvigheid

In het domein Tillegem zijn tijdens de zomermaanden immers drie schuttersverenigingen actief: de schuttersgilde De Vrije Archiers, de handbooggilde Willem Tell en de koninklijke handbooggilde Sint Sebastiaan Sint Pieters Brugge.

De vrijdagavond , de zaterdagnamiddag en de maandagavond heerst er dan ook heel wat bedrijvigheid rond de vroegere domeinhoeve.

En heel wat wandelaars van het Tillegembos nemen even de tijd om de schutters in actie bezig te zien. Het is nu nog wachten wanneer de officiële inhuldiging van de heropgerichte schuur en de gerenoveerde stallen zal gebeuren.

Misschien is het een gelegenheid om ook eens een groot schuttersfeest te organiseren met als deelnemende verenigingen de Vrije Archiers, Willem Tell en Sint-Sebastiaan ?

Aanstelling nieuwe Eed 2006

Daar hoofdman Geert Adam door beroepsomstandigheden zich niet volledig meer kon inzetten voor de gilde stelde hij zijn ambt als hoofdman ter beschikking.

Daar de Eed ervoor koos om voor zowel de liggende wip als voor de staande wip dezelfde persoon als hoofdman te hebben werd Hilaire Vanderostyne ook hoofdman van de staande wip.