Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

  Koninklijke Handbooggilde

Willem-Tell Sint-Andries

 

Zondag 6 december 1998 zal ten eeuwigen dage in de herinnering van de Koninklijke Handbooggilde Willem-Tell Sint-Andries blijven. Niet alleen omdat het op die dag Sinterklaas was maar meer bepaald omdat we op die dag de overdracht mochten meemaken van Hoofdman Vandebroucke Omer die de maatschappij 35 jaar als Hoofdman geleid had aan Stadhouder Vanderostyne Hilaire. Daar Hoofdman Vandenbroucke zich altijd voor 100 procent inzette voor « zijn » schutters en dit tengevolge van lichamelijke problemen nu niet meer kon voelde hij zich verplicht het Hoofdmanschap over te dragen aan Hilare Vanderostyne.

Willem Tell Ere-hoofdman Vandenbroucke en Hoofdman Vanderostyne

Hij had nog het geluk dat onder zijn Hoofdmanschap op 2 november 1998 voor de tweede maal in de geschiedenis van de maatschappij zich iemand tot Keizer wist te schieten meer bepaald Edwin Dumarey. In 1984 had hij het al eens meegemaakt toen Albert Dhoest zich Keizer kon schieten.

2de van rechts Keizer Edwin Dumarey

Door het feit dat Stadhouder Vanderostyne Hilaire Hoofdman werd kregen we binnen de maatschappij een verschuiving van de verantwoordelijkheden. Zo werd eerste Deken Vercayie Leon Stadhouder, Griffier Bisschop Etienne Deken en Geleyn Ronny Griffier. Door het het ontslag van Bonheure Patrick als tweede Hofmeester werd confrater Schollier Joeri aangesteld als tweede Hofmeester.

Na het vragen van zijn ontslag als Hoofdman stelde Vandenbroucke Omer Stadhouder Vanderostyne Hilaire als nieuwe Hoofdman aan, waarna de EED door  Hoofdman Vanderostyne werd aangesteld of bevestigd in hun functie.

De drie hoofdmannen van Willem Tell

Hierna stelde hij ook de nieuwe keizer aan.

Na deze aanstellingen of bevestigingen werd op zijn beurt Vandebroucke Omer aangesteld als ERE-HOOFDMAN.

Na deze plichtplegingen spreekt de nieuwe hoofdman nog een dankwoord waarna de genodigden ook nog een woordje mochten plaatsen.

Na dit alles ziet het bestuur van de Koninklijke Handbooggilde Willem-Tell  Sint-Andries liggende wip er als volgt uit :

Hoofdman Vanderostyne Hilare

Ere-hoofdman Vandenbroucke Omer

Stadhouder Vercayie Leon

Eerste deken Franck Marcel

Deken Bisschop Etienne

Griffier Geleyn Ronny

 Overlijden van Ere-Hoofdman Omer Vandenbroucke

Willem Tell Vandenbroucke Omer

Ere-hoofdman Omer Vandenbroucke heeft slechts enkele maanden mogen genieten van het Ere-hoofdmanschap. We herinneren ons Omer als een zeer goede Hoofdman die zich altijd inzette voor zijn schutters.