Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 Handbooggilde Willem Tell viert 85ste verjaardag 1998

 

Willem Tell schild Staande Wip

De Koninklijke Handbooggilde Willem TeIl liggende wip Sint-Andries vierde zondag zijn 85-jarig bestaan én het zilveren lidmaatschap van griffier Etienne Bisschop. Dat gebeurde in het nieuwe gildelokaal in het Tillegembos, waar de gilde na heel wat omzwervingen en dank zij de steun van de provincie enige tijd terug zijn intrek nam.

Hoofdman Omer Vandenbroucke, die in 2000 35 jaar aan het hoofd van de gilde zal staan, keek uitgebreid achterom. De gilde werd opgericht in 1913 en de eerste hoofdman was Camiel Van Neste, die Omer Vandenbroucke zelf nooit gekend heeft.

Camiel Van Neste werd opgevolgd door Eugène Van Hoorickx, een veehandelaar uit Sint-Andries.

"De gilde kende een grote, glansrijke periode onder leiding van hoofdman notaris André Van Damme, en met mijn vader zaliger als stadhouder, dit van 1935 tot 1959. De gilde was toen gevestigd in café Petit Paris, buiten de Smedenpoort. In 1960 werden hoofdman en stadhouder beiden ziek; ze verlieten ons met drie maanden tussenpauze. Als klap op de vuurpijl kregen we dan van de uitbaters van Petit Paris te horen dat we het lokaal zo snel mogelijk moesten verlaten", herinnerde hoofdman Omer Vandenbroucke zich.

 

Willem Tell schild Staande Wip feest Willem Tell schild Staande Wip feest

 Onvolprezen griffier

Vooraleer zijn nieuwe stek in het Tillegembos gevonden te hebben, streek de gilde achtereenvolgens neer in Café Brugse Taxis, Café Casino en Los Amigos.

Hoofdman Omer Vandenbroucke nam ook ruim de tijd om het wierookvat te zwaaien voor griffier Etienne Bisschop. "Onze griffier heeft met zijn vriendschap en zijn gulle lach eenieder in de gilde tot vriend gemaakt.

Etienne werd lid van onze gilde op 15 oktober 1973, om enkele maanden later tot hofmeester te worden aangesteld. Hij schoot zich sire voor de jaren 1988 en 1989 en oefende die functie een sire waardig uit. In 1992 werd hij verkozen tot griffier, een ambt dat hij tot op vandaag nog altijd en zeer nauwgezet waarneemt."

De hoofdman bedacht zijn griffier daarop met een mooie schaal en zijn echtgenote met bloemen. Sportschepen Eric Cardon voegde daar een tinnen schaal aan toe, en schepen en provincieraadslid Dirk De fauw de provinciale medaille van verdienste .

De fauw loofde de onvolprezen manier waarop Etienne Bisschop zich intussen al vijf en twintig jaar lang samen met zijn echtgenote had ingezet, niet alleen voor de gilde, maar ook voor andere verenigingen in  Sint-Andries zoals, Racing - Brugge, de Buitenwip en de Toren, en dit altijd vanop de achter grond.

Na receptie en banket volgde er nog een feestelijke zilverschieting in het gildelokaal, waar Etienne nog een schieting jongde.

 De Eed krijgt er drie leden bij 1999

Willem Tell schild Staande Wip feest

Vijf jaar geleden werd in I de schoot van de koninklijke handbooggilde Willem Teil-liggende wip uit Sint-Andries een nieuwe handbooggilde staande wip opgericht, eveneens onder de naam Willem Teil. De schietingen hebben plaats in het schuttersbeluik nabij de kasteelhoeve in het domein Tillegem.

Zondag werd het eerste lustrum gevierd met een schieting, gevolgd door een familiale barbecue. Bij deze gelegenheid werden tevens drie nieuwe leden van de eed plechtig aangesteld door hoofdman Geert Adam. Francis Malengier wordt hofmeester, waardoor Jozef Verplancke meteen een collega krijgt. Daarnaast werden twee nieuwe raadsleden aangesteld: Ronny Geleyn, die in korte tijd een van de betere schutters van de gilde is geworden, en Toon Suffys, die aan de wieg stond van de nieuwe gilde en die de tarijke jonge leden zal vertegenwoordigen in de eed.

Samenstelling

De eed is thans samengesteld uit hoofdman Geert Adam, stadhouder Hilaire Vanderostyne, sire Willy Huys, deken Leon Vercayie, de hofmeesters Jozef Verplancke en Francis Malengier, de raadsleden Alain De Laere, Ronny Geleyn en Toon Suffys.

De uitslag van de lustrumschieting: hoofdvogel F. Malengier, W. Moeyaert en R. Vanderstraeten; zijvogel W. Moeyaert, Y. Bruneel, E. Dumarey en Dieudonné Boonefaes; kalle S. Pauwels, L. Vercayie, E. Bisschop, I. Suffys en E. Bruneel ; katrien J. Verplancke en Y. Bruneel.; premie H. Vanderostyne, W. Moeyaert, W. Huys en G. Adam; prijsvogel R. Geleyn en T. Suffys.  (R D) 

Kampioenschap van Brugge boogschieten

staande wip in domein Tillegem 2002

Schutters spannen de boog 

Willem Tell de voltallige Eed

Vier jaar geleden werd ter gelegenheid van de Jachtfeesten in Sint-Andries voor het eerst het Kampioenschap van Brugge boogschieten staande wip op het getouw gezet.

Dat was toen een organisatie van het Feestcomité Sint-Andries in samenwerking met koninklijke handbooggilde Sint-Sebastiaan en de Sportraad van Brugge.

Twee jaar op rij was het een flink succes! Vorig jaar verkoos de Sint-Sebastiaansgilde echter opnieuw voor de traditionele schieting met de titel van Koning der Jachtfeesten als inzet. Het Kampioenschap van Brugge werd vorig jaar dus niet georganiseerd.

De Brugse Sportraad besliste echter om dit jaar opnieuw het Brugs Kampioenschap boogschieten staande wip op de agenda te zetten. De organisatie ervan werd toevertrouwd aan handbooggilde Willem Tell uit Sint-Andries, waarvan de schietstand gelegen is in het domein Tillegem in Sint-Michiels, vlak bij het kasteel.

Druk!

Het Kampioenschap van Brugge boogschieten staande wip 2002 heeft plaats op zaterdag 14 juni. De start wordt gegeven om 13 u.l5. Er zijn vijf individuele kampioenentitels te winnen : mannen en vrouwen blankboog en catrolboog en voor de jeugd én een ploegenkampioenschap.

"We kunnen nu al stellen dat het Kampioenschap van Brugge boogschieten staande wip 2002 een groot succes zal zijn", aldus hoofdman Geert Adam van de gilde Willem . Tell, "Het kampioenschap heeft immers plaats in het prachtige domein Tillegem en zowat alle Brugse schuttersgilden nemen aan dit kampioenschap deel. Het wordt dan ook een drukte van jewelste op onze schietstand. En we kunnen er nog aan toevoegen, dat de  prijsuitreiking gepland is in het kasteel van Tillegem, waar de de Brugse Sportraad alle deelnemers een receptie aanbiedt. " (RD) 

Op de foto zien we de voltallige eed van handbooggilde Willem Teil Sint-Andries, die op zaterdag 14 juni het Kampi-oenschap van Brugge boogschieten staande wip organiseert. (Foto RD)   

 Eerste keizer bij Willem Tell Sint-Andries 2004

Willem Tell schild Staande Wip Keizer