Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2002 Franck Marcel 25 jaar lid

Franck Marcel Dirk De fauw Hoofdman Vanderostyne Dirk De fauw overhandigd een geschenk De gevierde met prominenten Franck Marcel Franck Marcel Griffier Geleyn R. Raadslid Vandaele Y.

Een zilveren deken

Zondag was de Koninklijke Handbooggilde Willem Teil liggende wip in feeststemming ! Deken Marcel Franck vierde zijn zilveren jubileum als lid van de gilde.

De feestelijke dag werd ingezet met een receptie in het schutterslokaal, waar hoofdman Hilaire Vanderostyne het feestvierende gezelschap, gedeputeerde Dirk De fauw en de afgevaardigde van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux welkom heette.

De gevierde met prominenten

Koninklijke Handbooggilde Willem Tell bracht hulde aan deken Marcel Franck, die zijn zilveren schuttersjubileum vierde. Hij wordt hier geflankeerd door zijn confraters, gedeputeerde Dirk De fauw en P. Ennaert, verteqenwoordiger van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux. 

In zijn toespraak vertelde hoofdman Hilaire Vanderostyne, dat Marcel Franck op 1 oktober 1976 lid werd van de Koninklijke Handbooggilde Willem Tell. Op korte tijd ontpopte Marcel zich enerzijds tot een uitstekend schutter en anderzijds - door zijn vriendschap en jovialiteit - tot een geliefd confrater. Op elke schieting draagt Marcel Franck zijn steentje bij tot de goede en vriendschappelijke sfeer die de bijeenkomsten van de gilde kenmerkt.

Omwille van zijn positieve ingesteldheid voor de gilde werd Marcel Franck in 1981 tot hofmeester verkozen, een taak die hij tot ieders voldoening tot in 1994 bleef uitoefenen. Toen deken Rufin Nuyts om gezondheidsredenen ontslag nam, volgde Marcel hem in 1994 als deken op.

Sire

Marcel Franck is een getalenteerd schutter: tijdens het schutters seizoen 1979-1980 schoot hij zich voor de eerste keer tot sire. En de hoogvogels die hij tijdens de voorbije 25 jaar afschoot, zijn moeilijk tellen. Namens de Koninklijke Handbooggilde Willem Tell feliciteerde hoofdman Vanderostyne de jubilaris en overhandigde hem een prachtig geschenk. Gedeputeerde Dirk De fauw wenste deken Marcel Franck geluk namens het provinciebestuur van West-Vlaanderen en schonk hem het ere-metaal van de provincie. Felicitaties waren er ook namens Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux door P. Ennaert, die de jubilaris een kunstboek overhandigde. De drie sprekers wensten Marcel Franck nog vele jaren schuttersvreugde.